Voor bewuste ouders
Trryntsje
admin
in

Reflector Human Design type

Dit blog gaat over de rol van het reflector Human Design type. Ben je zelf een reflector of ken je een reflector en wil je hen beter begrijpen of heb je een reflector kind? Dan is dit blog voor jou!

Meer lezen over de andere types?
Klik hier voor het blog over manifestors
Klik hier: wat je moet weten over generators en het generator kind
Projector kinderen en projector ouders.
Download ook het gratis e-book en podcast voor meer verdieping
.

 

Reflectors zijn in de minderheid

Slechts 1% van de wereldbevolking behoren tot het Human Design type reflector. Zijn reflectors daarom meer speciaal dan andere types? Ja en nee. In dit blog leer je er alles over. Wist je dat Michael Jackson een reflector was, en actrice Sandra Bullock?

Reflectors zijn als HD type in de minderheid en hebben dan ook een speciale plek hier op aarde. Het reflector aura is op vele manieren uniek. Reflectors zijn ook helemaal open in hun design; dat betekent dat reflectors geen enkel centrum gedefinieerd of ingekleurd hebben. Ze zijn als het ware een onbeschreven blad! Iedere reflector heeft wel poort activaties, maar dat is geen consistentie energie waar de reflector op kan bouwen. In dit artikel meer over wat de reflector onderscheid.

Reflector Human Design type Nederlands

Juist door hun openheid zijn Reflectors in staat om op een ontvankelijke en accepterende manier te luisteren en met een open blik naar dingen te kijken. Omdat Reflectors geen enkele definitie hebben van zichzelf, zijn zij voorbestemd om op alle vlakken beïnvloed te worden door energieën van buitenaf. Daarom zijn reflectors zo goed in staat om te spiegelen wat er in hun omgeving aanwezig is! Ze worden daarom ook beschreven als de barometers van onze samenleving.

De sterke invloed van je omgeving

Als reflector wordt je sterk beïnvloed door je omgeving. Dit maakt reflectors tot hele empathische mensen, want je kunt alle emoties, angsten, passies, gedachten en ambities van mensen uit je omgeving oppikken en voelen. Je bent sensitief en opmerkzaam en kunt heel wijs worden als je met een bepaalde objectiviteit leert kijken naar alles wat er bij jou binnenkomt en wat dit allemaal betekent voor de ander.

 

Reflectors reflecteren dus, net als een spiegel. Mensen zien zichzelf in jou. Dit is een geschenk maar kan ook frustrerend zijn. Want wanneer wordt jij gezien? Daarom zijn grenzen voor jou als reflector belangrijk. Het is belangrijk dat je leert om je regelmatig terug te trekken in je eigen cocon.

 

Je zult als reflector altijd de impact van anderen op je voelen. Dit kan soms overweldigend zijn. Daarom is het altijd belangrijk om in je behoefte aan alleen tijd te voorzien. Dit geeft je tijd en ruimte om te ontprikkelen van de ander en tijd te besteden aan je eigen innerlijke reflecties.

Reflector Human Design type Van conditionering naar wijsheid

Als reflector is het heel waardevol om je eigen openheid te leren kennen. Als je kunt observeren hoe de buitenwereld je beïnvloedt, met een zekere afstand en nieuwsgierigheid, kun je deze invloeden herkennen voor wat ze zijn en kun je ze gemakkelijker van je afwerpen. Dan veranderen de invloeden die je kunnen conditioneren in wijsheid over het leven. Je brengt stabiliteit in je leven door niet meer alles van andere mensen te absorberen, als een spons, maar door het juist terug te reflecteren aan ze. Je kunt door je openheid ontzettend wijs worden als je kunt observeren wat je voelt bij anderen.
Observeer en waardeer wat er gebeurt in je interacties met anderen en geef je visie erop terug aan de ander. Dan zullen mensen graag bij je komen voor je inzicht. Je zult reacties horen als: “Jij begrijpt me altijd” of “Jij lijkt altijd de vinger op de juiste plek te leggen”.

Grenzen en rust voor reflectors

Laat als reflector niet iedereen toe in je leven. Mensen zullen altijd naar je toekomen voor hulp en inzicht omdat ze zich zo door jou gezien voelen, maar je hebt beperkte energie en zult gedisciplineerd met je tijd en energie om moeten gaan. In een wereld waar de meeste mensen energetische duracell konijntjes zijn, heb jij geen enkele motor gedefinieerd in je design. Dit maakt jou anders. Neem op tijd je rust zodat je niet uitgeput raakt en leer om goed voor jezelf te zorgen. Alleen-tijd, stilte, meditatie en de natuur helpen reflectors vaak om tot rust te komen.

De Human Design reflector als thermometer van de groep

Als reflector kun je niet alleen mensen één op één heel goed aanvoelen, je kunt een groepsdynamiek ook heel goed lezen. Het gaat hier om allerlei groepen, van klein tot groot. Reflectors worden ook wel de barometers van de samenleving genoemd. Vaak voel je als reflector goed aan hoe het met de samenleving gaat, welke problemen en uitdagingen er spelen en waar het in de toekomst voor jouw gevoel naartoe gaat. Je kunt een voorspellende blik hebben en dingen eerder aan zien komen dan andere mensen, zoals de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn.

 

Er wordt weleens gezegd dat elke groep of gemeenschap een reflector nodig heeft om intuïtief te voelen hoe het met de groep gaat. Je reflecteert de collectieve energie van de groep. Let dus altijd op de reflector die je in je leven hebt. Als je een reflector kind hebt kun je ook heel goed aan je kind aflezen hoe het in het gezin gaat. Is je kind gestrest en snel boos, dan is er vaak (onderhuidse) spanning in het gezin. 

Het aftastende en beschermende aura van de Human Design reflector

Reflectors zijn door hun openheid gevoelig voor hun omgeving maar ze hebben een beschermingsmechanisme dat hen beschermt voor de grootste impact hiervan. Reflectors hebben namelijk een resistent aura dat beschermend werkt. Het aura van een reflector tast de omgeving af en proeft de aura’s van de mensen om zich heen. Je zou het kunnen vergelijken met het nemen van een monster, want het reflector aura neemt een klein stukje van de informatie op, niet alles. Hierdoor raak je als reflector minder snel overweldigd door de energie en emoties van de mensen om je heen. Daarnaast reflecteert je aura veel van de informatie weer terug aan de ander. Dat maakt je tot de eerder genoemde spiegel voor een ander.

Dit beschermende aura wordt ook weleens vergeleken met een teflonlaag. Net als bij een pan met een teflonlaag (antiaanbaklaag) blijven de meeste dingen niet aan een reflector plakken. Door dit beschermende aura kan het voor de omgeving aanvoelen alsof je minder diep binnenkomt bij de reflector. Dit kan persoonlijke relaties soms wat uitdagender maken voor de reflector. Dit is op een aantal vlakken vergelijkbaar met het meer gesloten aura van de manifestor. Beide aura’s bieden een bepaalde mate van bescherming voor de aura’s van andere mensen om hen heen.

Reflectors en de maan en de planeten

Reflectors zijn door hun openheid gevoeliger voor de invloed van de beweging van de maan en de planeten in hun leven. Hierin biedt hun resistente aura geen bescherming.

 

De planeten activeren en deactiveren voortdurend verschillende onderdelen in al onze designs, maar reflectors ervaren deze invloed op een veel diepere manier. Hun emoties en ervaringen zullen meer schommelen op basis van deze planetaire invloeden dan van de invloed van de mensen om hen heen. 

 

Andere types in Human Design hebben op basis van hun definitie (dat wat ingekleurd is in hun design) een innerlijke autoriteit die leidend is bij het maken van beslissingen. Reflectors hebben dit niet omdat al hun centra ongedefinieerd zijn. Hoe moeten reflectors dan betrouwbare beslissingen nemen voor hun leven?

 

Reflectors zijn op een diepe manier verbonden met de maan en de cyclus van de maan. In een maancyclus beweegt de man in ongeveer 29 dagen door alle poorten van de bodygraph heen en zal dit een reflector steeds nieuwe informatie en inzichten geven. Tijdens deze cyclus is het goed voor de reflector om over beslissingen te praten en te kijken wat er allemaal boven komt. Na een hele maandcyclus zal er meer helderheid zijn over wat de juiste keuze is. Een reflector zal zich elke dag anders voelen maar heeft wel een eigen, terugkerende maancyclus.

Tijd is dus de belangrijkste factor voor reflectors als het gaat om het maken van beslissingen! Na verloop van tijd zul je steeds meer helderheid voelen en weten wat voor jou klopt. Probeer geen overhaaste beslissingen te nemen. Tijd is altijd belangrijk voor jou als reflector. Een maand bedenktijd geldt natuurlijk niet voor alle dagelijkse beslissingen, zoals wat je gaat eten en met wie je koffie gaat drinken. Als het om alle grotere beslissingen gaat in je leven, zoals werk, relaties, vriendschappen, verhuizingen ed. dan is het belangrijk om hier je tijd voor te nemen.

Reflector kind in Human Design

Reflector kinderen zijn hele sensitieve kinderen die vaak al op jonge leeftijd veel inzicht hebben en wijzer overkomen dan hun leeftijdsgenootjes. Het zijn vaak zachte, gevoelige kinderen die zich al jong overweldigd kunnen voelen door (grote) groepen en toch de druk kunnen voelen om mee te moeten doen met andere kinderen. Geef ze als ouder de ruimte om alles op hun eigen tempo en manier te doen, ook de sociale interacties. Omdat ze zo gevoelig zijn voor de invloed van anderen, kunnen ze er vaker voor kiezen om zich terug te trekken om even alleen te spelen. Dit is heel gezond voor een reflector kind. 

Reflector kinderen kunnen, ondanks hun beschermende aura, veel aanvoelen uit hun omgeving. Twee dingen zijn extra belangrijk voor deze kinderen; hun omgeving moet goed voelen en ze hebben grote baat bij een rustig leven met minimale druk.

 

Omdat reflector kinderen zo sterk reageren op hun omgeving is het belangrijk dat hun omgeving fijn is. Met omgeving bedoel ik zowel de fysieke plek als de mensen die zich daarin bevinden. Dit begint al bij de slaapkamer waar ze in slapen of het huis waar ze in wonen. Daarnaast is het bij een reflector kind extra belangrijk dat ze zich goed voelen op de school, (sport)clubs of werkplekken waar ze naartoe gaan. Als ze zich niet fijn voelen in een klas of op een club kan dit veel invloed hebben op een reflector kind en is het altijd de moeite waard om te zoeken naar een andere oplossing. Het is belangrijk dat je reflector kind omringd wordt door mensen die een positieve en ondersteunende rol spelen in hun leven.

Leven zonder te haasten

Reflector kinderen zijn door hun openheid extra gevoelig voor druk van buitenaf. Houd daar als ouder altijd rekening mee door voldoende tijd in te plannen voordat je bijvoorbeeld van huis vertrekt. Probeer zo min mogelijk te haasten met je reflector kind en bouw juist extra rust in. Als je reflector al op school zit, zorg er dan voor dat er voldoende tijd is om te onthaasten en ontprikkelen na schooltijd. Reflector kinderen kunnen onder invloed van te veel druk en prikkels letterlijk stilvallen. Vaak voelen ze zich meer thuis in een rustige omgeving dan op drukke plekken met veel mensen om zich heen.

Je reflector kind kan misschien heel erg genieten van alleen spelen op een eigen kamer of luisteren naar muziek.
Reflectors zijn vaak heel erg verbonden met de natuur. Als je dichtbij natuur woont zal dit extra fijn zijn voor een reflector kind. Probeer vaak de natuur in te gaan met je kind. De natuur heeft een belangrijke rustgevende werking voor reflectors. 

Reflector kinderen kunnen ook niet haasten met het nemen van beslissingen. Geef ze voldoende tijd om keuzes te overdenken. Als je reflector kind jarig is of Sinterklaas of Kerst staat voor de deur, vraag je kind dan minstens een maand van tevoren wat hun cadeau wensen zijn. 

 

Uitdagingen van je reflector kind

Omdat je reflector kind gevoeliger is voor de invloed van anderen, kunnen ze zich snel vergelijken met andere kinderen. Of ze willen net als de anderen zijn en kunnen zich met een groep of de ander gaan identificeren. Door hun openheid zijn ze een soort kameleon en gaan ze gemakkelijk helemaal op in hun omgeving. Daarom is het belangrijk om altijd in het oog te houden of de omgeving van je reflector kind goed is voor hem of haar.

Alleen tijd zal je reflector kind helpen om los te komen van de invloed van anderen en beter te kunnen reflecteren op hun vriendschappen ed. Vraag je kind eens hoe bepaalde plekken en vriendschappen voor ze voelen. Het is helpend als ze al jong met een observerende blik naar zichzelf leren kijken en kunnen zien hoe bepaalde mensen en plaatsen hen beïnvloeden.

Het kan voor je reflector kind ook uitdagend zijn om op een goede manier om te leren gaan met hun energie. Reflectors hebben geen enkel centrum gedefinieerd in hun bodygraph, dus ook de motorcentra zijn wit. Ze hebben minder beschikking tot energie dan de andere types. Ze kunnen wel veel energie opnemen uit hun omgeving, vooral als ze omringd worden door generators. Ze kunnen deze energie ook uitvergroten en in overdrive gaan. Je kind kan dan heel druk worden en moeite hebben met ontspannen. Vaak helpt het als ze weer alleen in hun eigen energieveld kunnen ontprikkelen. De natuur kan hier ook weer rustgevend werken.  

 

Het reflector kind en teleurstelling

Als een reflector kind uit balans is dan is de kans groot dat teleurstelling om de hoek komt kijken; teleurstelling in een situatie, een ervaring of in de mensen om hen heen. Het kan zijn dat je kind niet in de juiste omgeving is en niet door de juiste mensen omringd wordt. Of het kan zijn dat ze niet met de juiste passies of hobby’s bezig zijn en hier teleurstelling in ervaren. Hierin geldt ook weer dat het belangrijk voor ze is om tijd te nemen om te kiezen welke hobby’s of sporten ze graag willen doen. Ze kunnen hier gemakkelijk in meegenomen worden door vriendjes en vriendinnetjes, maar kijk eens hoe het voor ze voelt als ze weer alleen in hun eigen aura zijn. Als een reflector kind alleen is, kunnen ze de input van de ander loslaten en beter voelen wat ze zelf willen.

 

Een gebrek aan tijd alleen kan ook een reden zijn voor teleurstelling in reflector kinderen. Ze hebben tijd nodig om zich te ontdoen van de emoties, stress en input van andere mensen. Het is belangrijk dat ze leren dat veel van wat ze voelen niet van henzelf is en dat ze dit mogen loslaten. Als ouders kun je je reflector kind hiermee helpen door vaker je emoties te benoemen zodat je kind begrijpt waar de emoties vandaan komen. Dan kunnen ze zien dat veel van de emoties die ze voelen van buitenaf komen.

Bij reflectors kan teleurstelling ook opspelen als ze hun inzichten teruggeven aan de ander en ze voelen dat dit niet ter harte wordt genomen. Het kan zijn dat je kind zich niet gezien of begrepen voelt door de ander en hier teleurstelling over ervaart.

Het reflector kind en verrassing

Als het goed gaat met een reflector zullen ze het leven als verrassend ervaren. Dit ontstaat vooral in een omgeving waarin een reflector omringd wordt door de juiste mensen en ze zich gehoord en gezien voelen.

Voor een reflector is het passend om de magie van het leven te ervaren en te verwachten dat er zomaar iets bijzonders kan gebeuren wat hen verrast! Een reflector kan ook allerlei synchroniciteiten ervaren in het leven. Ze houden vaak van nieuwe, verrassende situaties en ervaringen. Het is een kinderlijke vreugde die de wereld elke keer weer met nieuwe ogen kan zien. Herken je dit bij je reflector kind?

 

Het reflector kind op school

Omdat reflector kinderen extra gevoelig zijn voor druk is het fijn als deze kinderen zo veel mogelijk hun eigen tempo mogen bepalen op school en in hun leerproces. Als ze opgejaagd worden kan dit extra veel stress opleveren en kunnen ze ongezonde patronen aanleren waarin ze zich altijd haasten om dingen af te ronden.

Daarnaast is het fijn als ze ruimte hebben om hun eigen beslissingen te nemen en ze hier ook de tijd voor mogen nemen.

Omdat reflector kinderen gevoelig zijn voor hun omgeving kan het zijn dat ze zich fijner voelen in een kleinere setting, met minder kinderen. Ook is het fijn voor ze als de school ruimtes biedt waar ze zich zo nodig even terug kunnen trekken om even alleen te zijn. Deze kinderen zullen zich ook goed voelen bij vormen van onderwijs waar de natuur en buiten een grote rol spelen.

 

Het is belangrijk voor reflectors om zich goed te voelen op de plek waar ze zijn. Ze reflecteren hun omgeving, dus ook hun vriendjes en vriendinnetjes. Als dit niet klopt en ze krijgen geen goed gevoel van de kinderen waar ze veel mee optrekken, probeer dan als ouder ze te begeleiden om andere kinderen om zich heen te verzamelen.

Het reflector kind en slaap

Reflector kinderen hebben veel rust nodig en kunnen het beste een uur voordat ze gaan slapen alvast gaan liggen. Even lezen in bed, ontladen en in hun eigen ruimte tot rust komen helpt deze kinderen om te ontprikkelen aan het eind van de dag.

Het is voor reflector kinderen ook goed om alleen te slapen zodat ze niet nog meer prikkels opnemen van anderen als ze slapen.

Reflector ouders

Als reflector ouder kun je je kinderen veel wijsheid meegeven en daar zullen ze je later dankbaar voor zijn. Je kunt als reflector ouder je kinderen extra goed aanvoelen door je openheid en zult ook voor hen een waardevolle spiegel zijn.

Je eigen energie en gemoed zijn erg wisselend en het is belangrijk om daarin geduld met jezelf te hebben. Je voelt je nou eenmaal elke dag anders. Zorg ervoor dat je voldoende rustmomenten kunt plannen waarin je even helemaal alleen kunt zijn. Zoek naar een balans tussen rust voor jezelf en gepaste aandacht voor je kind. Met jouw openheid en beperkte energie is het soms extra belangrijk om hulp in te roepen. Organiseer dit als je het nodig hebt.

 

Wees altijd eerlijk naar jezelf en probeer goed aan te voelen wat je nodig hebt als reflector ouder. Als je (manifesting) generator kinderen hebt zal het bijvoorbeeld een uitdaging zijn om je kind bij te houden. Zorg ervoor dat ze ook buiten jouw energieveld lekker hun eigen energie kwijt kunnen. Ken je eigen grenzen en neem op tijd je rust.

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven?

Human Design voor ouders en kinderen. Maandelijks nieuwe inspiratie voor jouw gezin en ouderschap.