Voor bewuste ouders

Opvoeden en ouderschap volgens Human Design

Uw kinderen zijn niet uw kinderen; ze verlangen naar zichzelf.” Khalil Gibran. Kun je je voorstellen wat een geschenk het zou zijn geweest als iemand je ouders had verteld hoe speciaal en uniek je was? – als je ouders de macht hadden gekregen om je op te voeden met de kennis die je nu hebt […]

Moeders bepalen de toekomst

Ik wil in deze blog delen wat de grondlegger van HD heeft geschreven over de impact van HD op moeders en kinderen. “Wat me altijd het meest heeft geraakt en wat ook de hoeksteen van mijn werk is geworden, is mijn werk met moeders want zij zijn de bewakers van de toekomst. De meeste mensen […]

Vijf aspecten van ouderschap en Human Design

We zeggen vaak dat kinderen de toekomst zijn, maar wat we daarbij vergeten te noemen, omdat we er te weinig bewust van zijn, is dat de toekomst van die kinderen in handen is van hun ouders. En dat we door hoe we met onze kinderen omgaan de grootste impact kunnen maken op de wereld.  Als […]