Voor bewuste ouders
Trryntsje
admin

Human Design Manifestor kinderen

Deze serie blogs gaat over de verschillende types binnen het Human Design systeem, en dan specifiek gericht op ouders en kinderen. Is jouw kind een manifestor of ben je zelf een manifestor ouder? Dan vind je hier de meest waardevolle informatie en tips.

Deel 2: het manifestor kind 

Over het manifestor type

Manifestors (ongeveer 8-9% van de bevolking) zijn hier om impact te maken door te initiëren en nieuwe ideeën de wereld in te brengen. Ze hebben geen sacrale motor maar hun keelcentrum is wel altijd verbonden met een of meerdere motorcentra (het wortel, – emotioneel, of hartcentrum) waardoor ze dingen op kunnen starten en creëren zonder te wachten op een externe prikkel van buitenaf. Ze worden geboren met een vermogen om dingen waar te maken en kunnen met een enorme drive en focus nieuwe dingen in gang zetten.

De motor verbinding met de keel stelt manifestors in staat om iets te initiëren, variërend van  een conversatie of een nieuw plan of idee tot een business of een nieuwe baan of relatie. Manifestors hebben als enige type deze directe energie om zelf te initiëren, zonder te hoeven wachten op een uitnodiging of prikkel van buitenaf. Dit kan zowel de bewondering als jaloezie uit hun omgeving oproepen. 

De omgeving informeren voordat je actie neemt – de strategie van manifestors

Manifestors zijn gemaakt om te wachten op de juiste creatieve impuls om vervolgens zelf tot actie over te gaan en degenen om hen heen goed te informeren over wat ze doen. Een manifestor kan zelf initiëren en heeft in principe geen anderen hiervoor nodig. Hierdoor kunnen ze anderen soms vergeten als ze in hun eigen creatieve bubbel zitten. Dit kan soms voor spanning zorgen met de omgeving. Het gaat hier vooral om de mensen op wie dit direct een impact heeft. Manifestors zijn hier om te leiden en niet om te volgen. Maar het is heel belangrijk dat ze hun omgeving op de hoogte houden van hun acties zodat ze op minder weerstand stuiten vanuit hun omgeving. Als een manifestor juist informeert voelt de omgeving zich meer geliefd. Dit geldt ook andersom. Een manifestor voelt zichzelf ook meer geliefd en gerespecteerd als anderen hem of haar informeren over wat er gaande is.

Signature emotie voor de manifestor (de emotie die je voelt als je in je design leeft): vrede

Not-self emotie voor de manifestor (de emotie die je voelt als je niet jezelf bent): boosheid

Het belang van rust voor manifestors

Manifestors hebben geen gedefinieerd sacraal centrum en zijn niet gemaakt om een constante fysieke output te leveren. Rustmomenten zijn belangrijk voor manifestors, zeker na de intensiteit van een creatieve impuls of initiatie. De rustmomenten zijn voor manifestors weer de voedingsbodem voor nieuwe ideeën en initiatieven. Daarom is het niet goed voor manifestors om constant te werken en altijd maar bezig te zijn. Het ondermijnt hun kracht en ruimte om te initiëren. Een gewone baan met een 40-urige werkweek kan teveel zijn voor een manifestor en kan frustratie, boosheid en vermoeidheid oproepen. Een manifestor kan wel korte momenten heel hard werken (vooral als ze in de buurt van veel sacrale energie zijn) maar ze kunnen dit nooit lang volhouden. Dit kan op luiheid lijken maar dat is het niet. Ze zijn hier namelijk niet om constant te werken. Ze zijn hier om te initiëren.

Het krachtige en gesloten energieveld van de manifestor en het belang van informeren

Manifestors hebben een gesloten aura of energieveld dat naar buiten duwt, zodat ze niet afgeleid worden door de buitenwereld en zo hun eigen dingen kunnen initiëren. Ik vergelijk het weleens met een grote opblaasband of een stootkussen rond je middel, dat alles wat er in de weg staat, weg kan duwen. Soms schrikken manifestors hiervan omdat ze bang zijn dat ze andere mensen dan afstoten maar dit geldt niet voor iedereen. De mensen die je echt kunnen zien, voelen zich vaak juist tot je aangetrokken! Die voelen je impact en worden juist naar je toe getrokken. Je zou je energieveld daarom ook kunnen vergelijken met een magneet. Het stoot af en trekt aan. Je energieveld doet eigenlijk al een stuk voorwerk voor je. De mensen op wie jij een positieve impact kunt hebben zullen nieuwsgierig zijn naar je en de andere mensen zullen verdwijnen. Je sterke initiërende energie en impact is niet voor iedereen. Daarom is het ook goed dat je als manifestor weet dat niet iedereen openstaat voor je ideeën en impact. Je hoeft niet met iedereen vrienden te worden. Dit kun je een manifestor kind ook al leren! Dit zal je kind helpen om niet in pleasegedrag te vallen. De juiste mensen zullen zich tot je aangetrokken voelen als je jezelf bent.

Door het dichtere energieveld zijn manifestors vaak minder goed in te schatten voor hun omgeving en dit maakt het informeren zo belangrijk. Door te informeren creëer je als manifestor een communicatielijn naar buiten en dit schept meer ontspanning en ruimte in je omgeving om vrij te kunnen initiëren en bewegen. Door het meer gesloten energieveld worstelen veel manifestors weleens met eenzaamheid. Maar hoe meer ze informeren, hoe meer ze ondersteunende contacten met de ander op kunnen bouwen.

Human Design Manifestors zijn geboren om te initiëren

Geboren om te initiëren

I see it. I want it. I do it.

Manifestor kinderen hebben veel eigen ideeën en zijn vaak ondernemend van aard. Ze zijn geboren om vanuit zichzelf te initiatieven te nemen. Zodra een manifestor kind kan kruipen is het tijd om de wereld te ontdekken. Ik weet nog goed dat ik mijn kleine manifestor dochter regelmatig moest zoeken in huis. Er was altijd wel iets te ontdekken en het was vaak een verrassing welke chaos haar ontdekkingstocht nu weer had achtergelaten. Het is belangrijk dat je een veilige ruimte kunt creëren voor je kleine manifestor waarin ze vrij kunnen ontdekken. Ra Uru Hu, de oprichter van Human Design, noemde regelmatig dat manifestor kinderen vaak de kinderen zijn die in een tuigje of aan een lijn vastgebonden worden in de tuin, of aan papa of mama vastgebonden worden. Laat dit nou bij mij ook het geval geweest zijn als kleine manifestor! Dit heeft alles te maken met de onafhankelijke, initiërende energie waarmee een manifestor al geboren wordt. Het zit er al van jongs af aan in om zelf op pad te gaan. Dit vraagt op jonge leeftijd soms om wat meer beschermende maatregelen en grenzen.

Toch is het heel belangrijk dat je als ouder(s) zoveel mogelijk ruimte schept voor de creatieve impulsen van je manifestor kind. Het is belangrijk dat je manifestor kind het contact behoudt met deze initiatiekracht en creativiteit. Benoem regelmatig de goede ideeën van je kleine manifestor en schep als het kan op een passende manier ruimte ervoor. Je zult merken dat je kind hiervan opleeft.

Vragen als belangrijke strategie voor het manifestor kind

Het is belangrijk dat je manifestor kind al op jonge leeftijd leert om te vragen. Als je maar één ding meeneemt uit dit blog voor je manifestor, laat het dit zijn! Vragen is de voorbereiding op het informeren op latere leeftijd. Deze kinderen worden niet geboren met de natuurlijke aanleg om rekening te houden met hun omgeving omdat ze hier zijn om hun eigen dingen te initiëren, zonder afgeleid te worden door de buitenwereld. En toch is het vragen (en later het informeren) de belangrijkste sleutel voor manifestors om de weerstand in hun leven te verminderen en meer vrede te ervaren in hun leven. Je zult je kind dit echt moeten aanleren want het zal altijd onnatuurlijk voor ze zijn. De grootste angst van je manifestor is namelijk dat ze “nee” te horen krijgen op een initiatief of een idee. Dit is de reden dat ze liever niet vragen en dan liever dingen stiekem doen. En dat geeft vervolgens weer weerstand op hun pad want het handelen zonder te vragen of informeren komt vaak weer als een boemerang bij ze terug, in de vorm van boze ouders of broers en zussen.
Ik kan de keren niet meer tellen dat mijn manifestor dochter dingen gepakt (of “geleend”) heeft van haar broer of zus waar ze iets mee wilde maken of doen, maar zonder te vragen. En dit levert uiteindelijk altijd conflict situaties op.

Om deze weerstand te verminderen is het belangrijk dat je manifestor kind al op jonge leeftijd leert dat vragen en informeren juist ruimte creëert voor ze en dat het geen beperking is. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk ruimte te scheppen voor hun creatieve impulsen en vaak “ja” te zeggen of in ieder geval met ze mee te denken in hoe ze hun ideeën vorm kunnen geven. 

Omdat vragen en informeren geen natuurlijke strategie is voor je kind, zul je ze hier regelmatig aan moeten herinneren. “Vraag me gerust als je iets nodig hebt”, “Laat me maar weten als je weer zo’n leuk idee of plan hebt” of “Laat me even weten wat je plannen zijn en stel me even op de hoogte als ze veranderen”, zijn voorbeelden hiervan. Samenwerken is een belangrijke sleutel voor een goed contact met je manifestor kind.

Samenwerken in plaats van controleren

Manifestor kinderen hebben een krachtig energieveld. Ze zijn gemaakt om te initiëren en dingen in beweging te zetten. Dit wordt vaak al op jonge leeftijd door hun omgeving gevoeld. Er wordt weleens gezegd dat de ouders al vanaf de geboorte een gevoel kan bekruipen dat ze met dit kind voor een uitdaging staan. Ik kan me nog herinneren dat ik al vroeg doorhad dat mijn jongste manifestor dochter anders was dan haar generator zus en projector broer, ver voordat ik Human Design kende. Als ik met haar ging wandelen met de kinderwagen kreeg ik al vanaf het begin regelmatig de reactie: “Zo, met deze krijg je nog wat te stellen!”. Met haar projector broer en generator zus heb ik dit nooit gehad. Vooral haar zus was vanaf het begin een magneet voor mensen op straat, van jong tot oud kwamen ze op haar af.

Wat je als ouders niet moet doen!

Dit krachtige energieveld in combinatie met de ondernemende aard van manifestor kinderen kan bij ouders soms een sterke drang tot controle oproepen. Maar als je een manifestor kind vanuit controle op wil voeden krijg je vaak met veel weerstand te maken. Je kind kan heel opstandig en rebels worden of het kan de tegenovergestelde uitwerking hebben; je kind kan een muurbloempje worden dat zich aan gaat passen aan anderen. Het zijn beide voorbeelden van een manifestor die uit balans is en niet in zijn werkelijke kracht staat. In het laatste geval gaat het kind zich aanpassen en verliest het de kracht om te initiëren en te leiden. Terwijl dit is wat ze hier te doen hebben! Daarom is deze kennis heel belangrijk voor ouders van manifestors. Vaak worden deze kinderen geconditioneerd om als generators te zijn. Er wordt van ze gevraagd om te reageren, af te wachten en zich aan te passen aan anderen. Maar manifestors zijn hier niet om te doen wat anderen van ze vragen. Ze zijn hier om hun eigen koers te varen. Manifestor kinderen leren ouders over overgave. Het is belangrijk dat je als ouder van een manifestor kind je bewust bent van je neiging om controle uit te oefenen over deze kinderen.
Als ouder kom je een stuk verder met je manifestor kind als je de focus legt op samenwerken. Ga naast ze staan en niet boven ze. Probeer de balans te vinden tussen het geven van ruimte en het stellen van ruime grenzen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn, “Prima dat je buiten gaat spelen, maar je mag tot het einde van de straat gaan”, of “Je mag je heerlijk uitleven op dit knutselproject maar ik wil wel graag dat je alles even opruimt als je klaar bent”, of “Je mag nog opblijven maar om half negen gaan we naar boven”. Het helpt je manifestor kind dat je duidelijk informeert en bereid bent om met ze mee te denken.
Ruime grenzen zijn belangrijk om je kind te leren om rekening te kunnen houden met de wereld om hen heen. 

Het manifestor kind en boosheid

Als manifestor kinderen te veel gecontroleerd worden of niet goed vragen en informeren, ligt boosheid op de loer. Boosheid is een teken dat je kind uit balans is. Het kan ook zijn dat ze te weinig eigen ruimte en regie hebben gehad of zelf niet duidelijk geïnformeerd zijn door hun omgeving. Het informeren is niet alleen belangrijk voor de manifestor om zelf te doen, het is ook heel belangrijk dat je als ouder je manifestor kind goed informeert zodat ze niet voor verrassingen komen te staan.
Manifestor kinderen houden vaak niet van vragen en kunnen hier soms ook boos op reageren. Informeren gaat vaak beter dan vragen. Een voorbeeld hiervan is; “Ik zou het fijn vinden als je de hond straks nog even eten geeft voordat je gaat” in plaats van “Wil je de hond even eten geven?”.

Ze voelen daarnaast haarfijn aan als je als ouder getriggerd wordt door hun krachtige energie en in de controledwang schiet om dit in te perken.
Je zult, ook als je focust op samenwerking en goede communicatie, als ouders toch te maken krijgen met de woede van je manifestor kind. Probeer dit niet koste wat het kost te vermijden. Je zult als ouders zeker de eerste ontvangers zijn van de boosheid van je manifestor kind. Als je alle confrontaties uit de weg gaat en geen (ruime) grenzen durft te stellen, dan zie je vaak dat het manifestor kind de baas in huis wordt en dat is ook niet gezond. Wees dus niet bang voor hun boosheid, al kan dit soms heftig zijn. Boosheid hoort bij ze maar leer ze dit op een gezonde manier te uiten. Het is belangrijk dat ze in hun boosheid geen andere mensen pijn doen of dingen stuk maken.

Om ze te helpen in het uiten van hun boosheid kun je hier het beste een gesprek over voeren als ze niet midden in de boosheid zitten. Op een rustig moment kun je eens vragen, “Wat werkt voor jou het beste als je boos bent?”, of “Wat heb je nodig als je boos bent?”. Manifestors houden niet erg van vragen maar als je wel iets vraagt dan kun je beter kiezen voor open vragen, in tegenstelling tot generators die veel beter op gesloten vragen kunnen reageren. 

Het manifestor kind en vrede

Als manifestor kinderen ruimte en steun krijgen voor hun creatieve impulsen en er wordt wederzijds goed geïnformeerd zullen ze vrede ervaren. Dit is uiteindelijk waar elke manifestor naar verlangt in het leven: impact maken op een manier die vredig voelt! Vrede is voor een manifestor belangrijker dan succes, voldoening of zelfs vreugde! Is jouw manifestor kind vaak opstandig en boos of ben jij zelf een manifestor die vaak boos is, onderzoek dan eens waardoor je uit balans gaat. Uiteindelijk is vrede de balsem voor jullie ziel en is het een teken dat je in overeenstemming met jezelf leeft. Voel zelf eens hoe vrede voelt in je lichaam als je dit binnen laat komen of vraag je manifestor kind eens hoe zij vrede in hun lichaam zouden omschrijven.

Je manifestor kind is niet alleen een zelfstandige krachtpatser, vaak zijn manifestor kinderen ook hele gevoelige, creatieve, lieve kinderen die uiteindelijk vooral verlangen naar vrede in hun contacten en leven. Hoe meer ruimte ze krijgen voor hun ideeën en creatieve impulsen, en hoe meer ze hier goed over leren communiceren door te vragen en te informeren, hoe meer rust, ruimte en vrede er zal ontstaan in de verbinding met je kind.

Omgaan met de ideeën en creatieve impulsen van je manifestor kind

Bevestig allereerst je manifestor kind op een positieve manier als ze met nieuwe innovatieve ideeën komen. Dit is wat ze de wereld te bieden hebben.

Als ze met een nieuw idee komen waar je vragen bij hebt, bespreek dan de eventuele uitkomst en/of consequenties met ze. Ga eventueel samen ontdekken wat er nodig is om het idee vorm te geven en bespreek hoe dit kan op een manier die voor jullie allebei haalbaar is. Jonge manifestor kinderen hebben soms bijvoorbeeld begeleiding nodig bij wat veilig is en wat niet.

Manifestor kinderen zijn vaak hele zelfstandige kinderen. Er wordt weleens gezegd dat dit de kinderen zijn die vaak het minst hun ouders nodig hebben vanwege hun zelfstandige natuur. Zeker in de tienertijd zie je deze zelfstandigheid vaak extra sterk terug. Houdt dan ook open, ondersteunende communicatielijnen met ze. Manifestors zijn hier in principe niet om geleid te worden. Daarom is het een goed idee om toestemming te vragen voordat je advies of input met ze deelt. Dit komt jullie communicatie en wederzijdse vertrouwen vaak ten goede.

Het manifestor kind op school

Op school houden deze kinderen er vaak ook van om nieuwe ideeën te initiëren en te leiden. Het is fijn voor je kind als er ruimte is voor zijn of haar input op dit vlak. Ze zullen opleven van ruimte om eigen ideeën vorm te geven en anderen te inspireren. Manifestors zijn echte initiators maar dingen afmaken kan soms een uitdaging voor ze zijn. Het helpt ze als er hulp is van anderen om iets af te maken. Hierin kan het samenwerken met andere kinderen goed werken voor ze.

Manifestor kinderen hebben geen sacrale motor en hun energie beweegt vaak in pieken en dalen. Na een groot project, examen of een drukke dag zal je manifestor kind rust nodig hebben. Ze hebben geen generator motor. Toch zijn ze gevoelig om vanuit hun open sacrale centrum te veel energie van buitenaf op te nemen om vervolgens niet meer te weten wanneer genoeg genoeg is. Ze kunnen ook doordraven, voorbij hun eigen natuurlijke grenzen. Leer je manifestor kind dat rust nemen heel belangrijk is voor ze.

Je manifestor kind en slaap

Periodes van rust zijn nodig voor je kind om weer ruimte te scheppen voor nieuwe creativiteit. Leer je kind de eb en vloed van zijn/haar energie kennen. Als generator ouder kun je je manifestor kind misschien als lui ervaren omdat ze niet zoveel energie of zo’n lange adem hebben als jij hebt, maar je kind heeft een andere energetische opmaak. De manifestor energie werkt meer pulserend; creatieve impulsen worden afgewisseld met rust.

Rust voor je manifestor kan eruitzien als in de natuur zijn, een boek lezen, yoga of een lichte sport beoefenen, rustig spelen, muziek luisteren, een filmpje kijken etc. Probeer hier niet altijd schermtijd van te maken zodat ze ook leren om te ontprikkelen zonder schermen.

Het is belangrijk dat je manifestor kind aan het einde van de dag een tijdje kan ontprikkelen voordat ze echt gaan slapen. Breng ze naar bed voordat ze moe zijn. Ze zijn niet gemaakt om helemaal “leeg te lopen” aan het eind van de dag. Het is belangrijk dat ze gaan liggen en relaxen voordat ze echt gaan slapen. Dan slapen ze beter in en zullen ze ook beter doorslapen. De kwaliteit van hun slaap is dan het beste.

Manifestors slapen vaak het beste alleen. Tijdens de dag verzamelt het open sacraal centrum namelijk energie uit de omgeving. Door alleen te slapen kan deze energie losgelaten worden. Ze zullen zich beter voelen, energieker en gezonder zijn als ze vaker echt goed kunnen uitrusten.

De Manifestor Ouder

Als manifestor ouder is het goed om eens op je eigen opvoeding te reflecteren; kreeg jij ruimte om je eigen creatieve ideeën te volgen? Was er ruimte voor jouw krachtige natuur?

Als je weinig ruimte kreeg, hoe reageerde je hier op? Misschien werd je heel boos, opstandig en rebels. Of ging je je juist aanpassen en pleasegedrag vertonen terwijl je ondertussen stiekem, op een minder opvallende manier toch dingen naar jouw hand probeerde te zetten? Dit laatste klinkt vaak negatief maar voor een manifestor is dat zeker niet het geval. Als manifestor ben je hier juist om impact te maken op anderen en je eigen dingen de wereld in te brengen. Maar dit kun je door de conditionering en aanpassing uit je jeugd behoorlijk kwijtraken. Daarom is het goed om hier eens op te reflecteren. Vraag je ouders eens welke herinneringen ze aan jou hebben. Hoe was je vroeger? Voordat je leerde hoe je moest zijn? 

Vraag je ook eens af of je ouders controlerend waren naar jou toe. En als dit zo was, heeft dit invloed op hoe jij nu je eigen (manifestor) kind wil controleren? Een manifestor kind kan de ouders hele mooie spiegels geven om oude stukken in jezelf te helen.

Als manifestor ouder van generator kinderen is het belangrijk om je kinderen voldoende te laten bewegen zodat ze daarna ook beter slapen en jij ook je rustmomenten kunt pakken. Je generator kinderen hebben meer behoefte aan beweging dan jij. Misschien vind je samen slapen niet fijn omdat je dan niet voldoende ruimte krijgt om te ontprikkelen. 

Het kan voor manifestor ouders soms ook een uitdaging zijn om zoveel te moeten reageren. Kinderen hebben regelmatig iets nodig, vragen veel en doen vaak een beroep op ouders. Voor een manifestor kan dit lastiger zijn omdat het reageren minder natuurlijk voor je is. Ik merk dat ik als manifestor moeder regelmatig aan mijn taks zit hierin en dat de boosheid zich dan langzaam opbouwt in mijn lijf. Als het lukt, probeer dan om regelmatig je eigen rustmoment te creëren waarin je kinderen even niets van je vragen.

Informeer je kinderen goed, ze kijken naar jou voor leiding. Laat ze weten wat je van ze verwacht en wat er nodig is. Realiseer je telkens weer; dit informeren gaat niet vanzelf maar zal je boosheid verminderen!

Let er als manifestor ouder op dat je niet alles voor je kinderen doet of te veel dingen van ze overneemt omdat het sneller gaat of gemakkelijker is. Geef ze hun eigen ruimte om te leren en te ontdekken. Als je kinderen generators, projectors of reflectors zijn dan is het goed om je te realiseren dat ze niet op dezelfde manier initiëren in het leven zoals jij dat wel doet. Hun energie werkt anders. Ontdek hoe dit voor hen werkt zodat jij ze niet conditioneert om te initiëren in het leven maar ze juist helpt om volgens hun eigen design te leven. Want we zijn allemaal uniek en onze eigenheid maakt ons juist krachtig!

Gezinsreading

Wil je meer inzicht in de dynamiek in je gezin en in de verschillen tussen de gezinsleden onderling en hoe je je kinderen beter kunt begeleiden hierin? Een gezinsreading kan je veel inzichten geven waar je direct praktisch mee aan de slag kunt waardoor je veel meer rust en vertrouwen gaat voelen in zowel je ouderschap als ook in je kinderen.

Lees hier ook het blog over generator kindere

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven?

Human Design voor ouders en kinderen. Maandelijks nieuwe inspiratie voor jouw gezin en ouderschap.