Voor bewuste ouders
Trryntsje
Tryntsje
in

Het ego centrum en Human Design kinderen

De wil van je kind maken of breken? Over het hart of ego centrum in Human Design

We leven in een wereld waar wilskracht en doorzettingsvermogen heel hoog gewaardeerd worden. Toch heeft volgens Human Design maar ongeveer 30% (!) van de mensen van nature gemaakt zijn om op wilskracht te functioneren? 🤯

Het is misschien wel de grootste conditionering in onze maatschappij! “Just do it!” en “Make it happen!” zijn slogans die eigenlijk op de meeste mensen niet van toepassing zijn en veel mensen alleen maar druk, stress en frustratie opleveren. Ontspanning en ruimte is wat deze mensen veel meer zou dienen.

Wilskracht is vanuit Human Design in het ego of hartcentrum te vinden. Dit centrum wordt ook wel het ego-of wilcentrum genoemd.

Gedefinieerd hart/ego centrum

Bij de ongeveer 30% van de mensen die dit centrum ingekleurd hebben is wilskracht uitoefenen heel natuurlijk. Kindjes met een gedefinieerd wilcentrum die de ruimte krijgen, weten bijvoorbeeld goed wat ze willen en kunnen dit ook uitvoeren! Ze hebben de kracht om dingen door te voeren en kunnen anderen vaak ook heel goed meenemen in hun plannetjes! Maar hier is de grote vraag; kun je in contact blijven met je wilskracht? Kreeg of krijgt dit ruimte in je opvoeding?

Open hart/wil centrum

Bij de andere 70% van de mensen is dit centrum open en dat betekent dat je niet consistent toegang hebt tot wilskracht. Je doet regelmatig beloftes die je niet na kunt komen en hebt waarschijnlijk een hele cv aan onafgemaakte doelen en plannen achter je naam staan (denk aan dat dieet, die challenge, die 10 boeken in de boekenkast…). Dit kan veel onzekerheid geven. Het mooie is dat je jezelf hierin mag omarmen! Je bent hier niet om consistent al je doelen te behalen. Je mag meer je eigen tempo en flow volgen en je bewust worden dat je niks te bewijzen hebt. (Voel je de ontspanning?)

In ouders en kinderen kan dit een interessante dynamiek zijn. Een ouder met een ongedefinieerd ego centrum zal bv van nature niet “op kunnen” tegen een kind met een gedefinieerd ego centrum.

Dat kan vreemd aanvoelen voor de ouder die denkt dat hij/zij de baas in huis moet zijn. Ik moet denken aan de oeroude opvatting “je moet de wil van het kind breken”.

Uiteindelijk zal dit alleen maar een gefrustreerde ouder geven en een verzwakt, gefrustreerd, boos en uiteindelijk geconditioneerd kind.

Hier speelt bewustwording en inzicht weer zo’n belangrijke rol! Want je wilt je kind niet zijn natuurlijke (wils)kracht ontnemen maar hem of haar leren om hier op een gezonde manier mee om te gaan! Hoe kun je met dit inzicht uit jullie designs een manier vinden waarop er voor allebei ruimte is om zichzelf te zijn?

De wil in de praktijk: hoe pas je je aan?

Het gedefinieerde egolcentrum navigeren in de praktijk is een heel boeiend proces! Zeker als er conditioneringen meespelen, zoals bij de meesten van ons. 

Leven in contact met je gedefinieerde ego centrum betekent dat je altijd beschikking hebt tot wilskracht en je hier echt bent om je wil te volgen. 

Ik heb zelf een gedefinieerd egolcentrum maar als ik naar mijn eigen jeugd kijk, dan ben ik me jong aan gaan passen en heb ik mijn wil al vroeg naar de achtergrond geschoven. Als manifestor is dat nog eens extra onnatuurlijk maar dit komt veel voor omdat ouders een manifestor kind vaak nog sterker willen controleren. Ik kan me wel herinneren dat ik zonder op te vallen toch altijd probeerde om mijn wil door te duwen. Stiekem…maar het voelde bijna als iets schaamtevols.

Ruimte voor wilskracht?

Ik denk dat hier van alles meespeelt. Hoeveel ruimte is er voor je wilskracht in je opvoeding? Wordt dit ontvangen en wordt hier openlijk over gecommuniceerd? In welke religie of kerk groei je op en is dit gedachtegoed wel of niet in lijn met de energie van een gedefinieerd ego centrum? Of spelen gender patronen hier nog in mee?  (Mag een meisje even wilskrachtig zijn als een jongetje?)

Soms kan het voor de buitenwereld egoïstisch overkomen als je een sterke wil hebt. Je bent bijvoorbeeld van nature meer gedreven om dingen waar te maken, ook op materieel en aards vlak. Deze energie zit ook in dit centrum! En dat past vaak minder goed in een dienend religieus of spiritueel gedachtegoed.

En zo ontstaan conditioneringen. Ik maakte mezelf al vroeg kleiner om toch in mijn omgeving te “passen”. Door mijn HD pad en door emotionele verwerking ben ik mijn gedefinieerde ego centrum weer gaan voelen en vind ik stap voor stap mijn wilsKRACHT weer terug. Tegelijkertijd ontdek ik hoe ik mijn twee kinderen met een gedefinieerd ego centrum kan ondersteunen zodat zij in contact blijven hiermee.

Wat kan je helpen?

Een paar dingen die waardevol zijn gebleken voor ons:

💪 Vaak de vraag stellen “wat wil ik?” of “wat wil je?”

💪 De antwoorden op deze vraag niet veroordelen of gelijk onderuit halen (hallo mind 🧠)

💪 Als iets niet mogelijk is wat je kind met een gedefinieerde wil wel graag wil; probeer dan allereerst hun wens te horen en te respecteren om hen daarna eerlijk te informeren hierover.

💪 Te leren omarmen dat het niet egoïstisch is om geleid te worden door je wil als het je natuur is. Het zet juist alles in beweging!

Dat laatste merk ik heel sterk. Als ik vanuit aanpassing mij afhankelijk opstel van wat de ander wil voel ik mijn energie enorm krimpen en gebeurt er ook weinig. Terwijl het contact maken met mijn wil juist van alles in beweging zet!

Daarom is het zo waardevol dat we zowel onszelf als onze kinderen met een gedefinieerde wil de ruimte geven om te willen! En dat natuurlijk altijd in combinatie met de andere delen uit je design. Dan komen er mooie dingen uit voort. ✨

Je hebt niets te bewijzen

“Je hebt niks te bewijzen”. Dit zeg ik altijd tegen mensen die een ongedefinieerd ego centrum hebben (als je wil/hartcentrum wit is in je Human Design bodygraph). Je bent niet alleen! Bijna 70% van de mensen hebben dit centrum niet gedefinieerd (ingekleurd). Terwijl onze westerse maatschappij behoorlijk doorgedraafd is in geconditioneerde bewijsdrang!

Maar wat betekent dit voor je dagelijkse leven?

Met een ongedefinieerd ego centrum ben je niet gemaakt om continu vanuit wilskracht te functioneren. Het zegt niet dat je geen wilskracht hebt; het is niet consistent. Daardoor kan het tricky zijn om allerlei beloftes te maken want het lukt lang niet altijd om alles waar te maken.

Dus dit is de eerste belangrijke bewustwording; let goed op wat je belooft en toezegt! Beloof niet van alles zonder dat je goed invoelt of je dit wilt toezeggen (is dit echt belangrijk voor je?). En houdt altijd rekening met je eb en vloed aan wilskracht, zonder dit te oordelen. Misschien kun je extra tijd inplannen voor datgene wat je toezegt?

Kun je daarnaast liefdevol met jezelf omgaan als het niet lukt om een belofte na te komen? En kun je anderen op wie dit invloed heeft hier eerlijk over informeren?

Bij veel mensen met een ongedefinieerd ego centrum kan onzekerheid een rol gaan spelen omdat je niet altijd alles waar kunt maken wat je belooft.

Dit kan invloed gaan hebben op je eigenwaarde. Vooral als je nog harder gaat proberen om juist wel te bewijzen dat je het kan. Dan kun je in een negatieve not-self spiraal terechtkomen van conditionering. Je kunt dit merken aan een drukkend, gestrest gevoel. Of misschien voel je je mislukt, alsof dingen bij jou nooit lukken. Het vraagt dus om mildheid en meer erkenning voor jezelf en je design.

In ouderschap kun je anders met beloftes omgaan door bijvoorbeeld te zeggen: “Ik weet het nog niet, laten we morgen even kijken hoe ik me voel” of “ik ga het proberen” (in plaats van beloven) of “wanneer heb je dit uiterlijk nodig?”.

Zo creëer je meer ruimte voor jezelf en meer eerlijkheid naar je kinderen toe.

Wat ik net schreef over volwassenen geldt natuurlijk ook voor kinderen met een ongedefinieerd ego centrum.

Je kunt je kind met een ongedefinieerd ego centrum al vanaf jonge leeftijd meenemen in dit bewustwordingsproces. Hoeveel beloven ze aan andere kinderen? Aan jou als ouder? Of andere mensen in hun leven? Leer ze hier eerst over in te voelen.

En wat verwacht jij als ouder met een gedefinieerd ego centrum van je kind met een ongedefinieerd ego centrum? Verwacht je een constante wilskracht en doorzettingsvermogen? Dan bestaat de kans dat je kind al heel jong harder gaat lopen om zich te willen bewijzen. Ook belangrijk om je bewust van te zijn!

Ik sluit af met een paar waardevolle, bekrachtigende affirmaties speciaal voor iedereen met een ongedefinieerd ego centrum:

🧡 Ik ben waardevol alleen al omdat ik besta.

🧡 Ik hoef mijn waarde aan niemand te bewijzen.

🧡 Ik mag zeggen “ik ga het proberen” in plaats van ” ik ga het beloven” en dan komt het goed.

🧡 Ik ken mijn kracht.

🧡 Als ik een belofte maak die ik niet na kan komen dan informeer ik de ander daar eerlijk over.

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven?

Human Design voor ouders en kinderen. Maandelijks nieuwe inspiratie voor jouw gezin en ouderschap.