Voor bewuste ouders
Trryntsje
admin

Wat je moet weten over je Human Design generator kind

Over generator kinderen in Human Design en ouderschap van generator kinderen!

Deze serie blogs gaat over de verschillende types binnen het Human Design systeem, en dan specifiek gericht op kinderen. Is jouw kind een generator of manifesting generator? Dan vind je hier de meest waardevolle informatie en tips in het opvoeden van je generator kind(eren). 

Deel 1: het (manifesting) generator kind. 
Deel 2: Het manifestor kind en manifestor ouderschap
Deel 3: Het projector kind en projector ouderschap

Je eigen blauwdruk

Volgens Human Design wordt ieder kind geboren met een eigen unieke blauwdruk aan de hand van je geboortegegevens. Deze wordt weergegeven in een tekening die we de bodygraph noemen. Deze blauwdruk en bodygraph is een prachtige handleiding voor ouders om je kind beter te leren kennen en geeft je hele praktische handvatten en adviezen in het begeleiden van je kind(eren).

Elk Human Design blauwdruk bevat vele waardevolle inzichten, maar als basis kijken we altijd eerst naar het type. Het type zegt namelijk alles over hoe je met je energie om moet gaan. Zowel fysieke lichamelijke energie, maar ook je emotionele en mentale energie. Energie is waar het in wezen allemaal over gaat in Human Design. Daarom ziet de bodygraph er ook uit als een soort ‘printplaat’ waar de levensenergie doorheen stroomt. Het type zegt ook iets over de aard van wat we ‘aura’ noemen. Je aura is je energieveld. Het is hoe jij de wereld tegemoet treedt en de wereld jou. Ieder type heeft een eigen energieveld of aura en het ontdekken van hoe dit bij jou werkt (je zal het herkennen) kan je enorm helpen in je omgang met andere mensen. Want we kijken bij type ook vooral naar de impact van het aura als het gaat om de interactie met de mensen om je heen.

De levenskracht en buikrespons van de generator

Er zijn vier verschillende types in human design: manifestors, generators (waaronder manifesting generators), projectors en reflectors.

Ongeveer 70% van de bevolking bestaat uit generators (waarvan ongeveer de helft hiervan een manifesting generator is). Dat betekent niet dat alle generators hetzelfde zijn, juist niet, Maar het zegt vooral iets over de manier waarop generators met hun energie om (moeten) gaan.  

Generators zijn van nature energieke, levendige mensen die gemaakt zijn om een continue stroom aan levenskracht aan de wereld te geven. Het aura van de andere types in Human Design hebben niet dezelfde werking en daarom hebben zij ook een andere rol te vervulen in de wereld. 

Generator kinderen in Human Design

De sacrale motor

Deze levenskracht van generators wordt in de bodygraph weergegeven door een gedefinieerd sacraal centrum. Sacrale energie gaat over letterlijk ergens energie in steken. Het gaat over actie, werken, creatiekracht en seksualiteit (in het kort: het voortbestaan van de mensheid). Het sacrale centrum bij generators is een motorcentrum, wat je ook voor je kunt zien als een generator die letterlijk energie geeft. De generator gaat vanzelf aan in respons op de omgeving. De vraag voor een generator is: waar gaat je sacrale motor van aan? En waarin stop je energie waar je motor eigenlijk niet van aan gaat? 

De energie van je sacrale motor komt vrij van de dingen waar je motor of “buik” positief op reageert. Als je ergens helemaal op aan gaat, dan kun je uren doorgaan en kost het je weinig energie en geeft het je juist energie omdat de motor blijft geven tot het genoeg is. Generators kunnen over het algemeen wel voelen in hun lichaam wanneer het genoeg is (in tegenstelling tot de andere types) tenzij hun hoofd zo sterk is en ze daarmee de sacrale ‘nee’ overheersen.

Het proces van de sacrale motor die aan en uit gaat is altijd gaande, echter de meeste mensen zijn zich er niet bewust van. Tegelijkertijd gaat het hier ook vaak mis bij (volwassen) generators. Veel generators maken niet de keuzes die bij ze passen vanuit hun buik, maar laten hun hoofd bepalen wat ze allemaal “moeten” doen in het leven. Dan komt de juiste energie niet vrij en kunnen zelfs generators, die van nature heel energiek zijn, uitgeblust en moe raken in het leven.

Uiteindelijk leidt dit tot grote frustratie, wat een kernthema is voor generators, wanneer zij hun energie niet op de juiste manier gebruiken voor datgene wat ze echt willen. In de praktijk zul je als generator (kind of volwassene) dit tegenkomen als je ergens met je hoofd ja tegen zegt, maar je lichaam eigenlijk nee zegt. Het innerlijke conflict wat hierdoor ontstaat is de frustratie van veel generators. 

Voor een generator is het volgen van deze buikrespons dus het belangrijkste in het leven! Je kunt dit gemakkelijker aan leren voelen door ja/nee vragen te beantwoorden. Bij een “Ja!” op de juiste dingen gaat je motor aan. Als je twijfelt of een nee voelt is het belangrijk om te wachten en geen actie te ondernemen.

De strategie van generators: niet initiëren, maar wachten

Generators zijn hier niet om zelf te initiëren maar ze zijn gemaakt om te reageren op het leven. Dat is een groot verschil en heel lastig in een wereld waar er voortdurend een beroep wordt gedaan om van alles te moeten initiëren en doen. Generators hebben echter een open en ontvankelijk aura/energieveld en zijn gemaakt om het leven naar zich toe te laten komen. De strategie die Human Design meegeeft aan generators is wachten tot iets in je externe realiteit, de buitenwereld, via mensen of situaties verschijnt en daar vanuit de buik (sacrale respons) op te reageren met een ja of een nee. Ga ik hier in mee of niet? Zeg ik hier ja tegen of niet? De kernvraag is: wil je hier je kostbare energie aan besteden? Voel je dat je er op aan gaat?

Generator kinderen zijn hier om voldoening te ervaren

Generators leren over zichzelf door opmerkzaam te worden over waar ze op reageren in het leven. Dit heeft vaak te maken met werk. Een generator is gemaakt om te werken. Dit betekent niet dat ze al het vervelende werk op moeten knappen voor andere mensen. Een blije generator doet werk waar hij of zij blij van wordt. Of het nu voor zichzelf is of samen of in dienst van een ander. Een blije generator ervaart voldoening. 

Werken voor anderen kan een enorme conditionering zijn en leiden tot pleasegedrag. Altijd bezig zijn met de niet juiste dingen kan ervoor zorgen dat een generator zijn/haar eigenlijke roeping in het leven negeert. Daarom is het leren volgen en vertrouwen van de buikrespons zo belangrijk voor generators. Volg je buik, niet je hoofd! Het mooie is dat je als bewuste ouder je generator kind hierbij kunt helpen! 

Er is een onderscheid tussen “pure” generators en manifesting generators. Deze laatste groep heeft een gedefinieerd keelcentrum dat verbonden is met een motorcentrum. Aan het einde van dit blog licht ik toe hoe een manifesting generator verschilt van een “pure” generator. Het hele blog is daarnaast ook van toevoeging op manifesting generators.

Volg je buik, niet je hoofd

Als je een generator kind hebt dan is het ontzettend belangrijk dat je je generator kind al jong leert zijn/haar buikrespons te leren voelen en volgen. Dit kunnen kinderen al heel snel afleren als ze alleen mentaal gestimuleerd worden. Zeker als er van buitenaf veel bepaald wordt voor ze (bijvoorbeeld in het reguliere schoolsysteem of door veeleisende ouders) en ze al veel “moeten” in het leven, dan is er vaak weinig ruimte voor het volgen van hun eigen buikgevoel. Probeer als ouders zoveel mogelijk ruimte te scheppen voor hun eigen keuzes en oefen daarin met ja/nee vragen om ze te leren hun buik helder te voelen. Je kunt  ze ook twee verschillende opties geven en kijken waar hun buik een “ja!” bij voelt. Dit werkt vaak goed bij kleine kinderen. 

Open vragen, als het gaat om beslissingen nemen, zijn verwarrend voor generator kinderen omdat ze hierdoor naar hun hoofd worden gestuurd en ze in de twijfel komen. Ze gaan dan heel erg nadenken en dit geeft vaak veel verwarring omdat de buik respons niet gemaakt is om te reageren op een open vraag. Betere vraag is: heb je hier zin in? Heb je hier energie voor? Probeer dus heel bewust de gesloten ja/nee vragen te stellen en observeer waar ze op reageren en waar hun motor van aangaat!

De buikrespons kan ook gepaard gaan met geluiden. Deze geluiden die vanuit de buik komen geven ook altijd veel informatie! Denk hierbij aan geluiden als uh-huh of uh-uh, of mmm (als iets lekker is of goed voelt). Je kunt de buikrespons vaak ook aan het gezicht van je kind aflezen. Als ze twijfelen of iets niet fijn vinden, betrekt vaak hun gezicht. Of als iets ze wel enthousiasmeert, zie je vaak dat het gezicht ook letterlijk open trekt.

Vraag je kind niet om zijn buik respons uit te leggen of te rationaliseren. Dan leer je ze om juist te beslissen met het hoofd in plaats van de buik de leiding te laten nemen. Dit zal helpen om pleasegedrag te verminderen/voorkomen omdat ze hun nee niet hoeven te rechtvaardigen of verantwoorden. Leer je generator kind dat hun “Nee” er mag zijn en dat ze deze duidelijk mogen communiceren.  

Ja/nee vragen in de dagelijkse praktijk

Generator kinderen kunnen echt gaan stuiteren van weerstand als ze verteld worden wat ze moeten doen. Op deze manier is er namelijk weinig ruimte voor hun eigen respons. Generators (herken je dit als volwassene?) worden snel gevraagd om van alles te doen omdat mensen aanvoelen dat ze een motor bezitten met veel energie. Maar generators zijn hier niet om alle klusjes voor anderen op te knappen. Dit kan veel weerstand oproepen. Hier kunnen de ja/nee vragen in de opvoeding weer een belangrijke rol spelen.

Als je graag wilt dat je generator kind iets voor je doet, stel dan een gesloten vraag op een vriendelijke toon. Als het om een klusje gaat of iets wat belangrijk is en ze reageren afwijzend, kun je altijd doorvragen naar een beter moment om dit te doen of een invulling die voor jullie allebei wel werkt.

Stel je generator kind liever ja/nee vragen waar ze op kunnen reageren in plaats van ze te vertellen wat ze moeten doen. Als ze vastzitten in iets wat ze aan het doen zijn, kun je ze helpen met vragen als: “heb je hulp nodig?”, “Weet je wat je nu nodig hebt?”, “Wil je het alleen doen?”, “Heb je hulp nodig?”, “Wil je eerst even rust nemen?” etc. Zo leren ze aanvoelen wat ze nodig hebben.

Andere voorbeelden van sacrale ja/nee vragen of het geven van twee opties zijn:

“Heb je een knuffel nodig?”

“Wil je een knuffel?”

“Heb je eten nodig?”

“Voel je je verdrietig?”

“Wil je vanmiddag samen een wandeling maken?”

“Wil je helpen met koekjes bakken?”

Ga eens in je gezin observeren hoe deze gesloten vragen uitwerken bij je generator kind ten opzichte van open vragen. Bij open vragen zul je waarschijnlijk gaan merken dat je kind heel erg na gaat denken en twijfelen en het vaak niet goed weet. Open vragen sturen een generator kind naar hun hoofd en dat wil je juist niet. Het is belangrijk dat deze kinderen juist hun buikrespons voelen want hun buik zal hen leiden naar de voor hen juiste dingen in hun leven. De dingen die ze voldoening en geluk zullen brengen.

Het generator kind op school

Op school kan het zijn dat je generator kind meer werk verricht als het om groepswerk gaat omdat er vaker een beroep op ze wordt gedaan. Dit heeft weer te maken met hun krachtige sacrale motor die wordt aangevoeld door de omgeving.

Leer je kind al jong dat ze niet alles hoeven te doen, ook al kunnen ze heel veel aan. Ze hoeven niet klakkeloos ja te zeggen op alles. Dit komt vaak voort uit pleasegedrag en levert vaak de meeste stress op voor volwassen generators. Het is dus heel belangrijk dat een generator kind al jong leert om nee te zeggen als iets niet goed voelt.

Een generator kind leert in stappen en af en toe bereiken ze een plateau, wat frustraties op kan leveren. Help je kind in deze situatie te ontdekken of de frustratie komt omdat ze vinden dat ze niet snel genoeg vooruit gaan of dat ze echt willen stoppen met iets. Generators kunnen heel goed meesterschap ontwikkelen in iets en daarvoor moet je vaak langs een plateau bewegen. Maak hier ook weer gebruik van ja/nee vragen. Hierin zijn manifesting generators anders. In plaats van meesterschap ontwikkelen op 1 vlak hebben ze vaak veel verschillende interesses. Daarover straks meer!

Beweging is heel belangrijk voor generator kinderen. Als je kind veel stil moet zitten op school kunnen ze de concentratie verliezen en onrustig worden. Zorg dan voor voldoende actieve momenten tussendoor of naast schooltijd, ook voordat ze eventueel huiswerk moeten maken.

Wat huiswerk of andere taken betreft helpt het bij een generator kind opnieuw om ja/nee vragen te stellen. In plaats van “Je moet je huiswerk nog maken” kun je communiceren met de volgende vragen:
“Wil je je huiswerk nu maken?” “Of na het eten?”, “Weet je wat ervoor nodig is om klaar te zijn voor vrijdag?”, “Weet je wat je tegenhoudt om het af te maken?”, “Heb je mijn hulp nodig om dit beter te organiseren?”…etc.

Voor je generator kind is het belangrijk dat ze keuzes leren maken op basis van datgene wat hen vreugde geeft. Dit geldt voor alles in hun leven, van de manier waarop ze leren tot werk, bijbaantjes, hobbies en vriendschappen etc.

Laat je generator kind experimenteren met verschillende activiteiten en taken zodat ze kunnen ontdekken wat ze wel en niet fijn vinden.

Je generator kind en omgaan met frustratie

Als je generator kind vaak gefrustreerd is, kijk dan eens of je kind te veel dingen moet doen die het eigenlijk niet wil doen. Zijn er dingen die je kunt loslaten?

En kun je ze anders helpen om een ander perspectief te krijgen op de dingen die nu wel moeten? “Zou je deze opdracht voor school ook op een andere manier in kunnen vullen?”. “Heb je mijn hulp nodig?”, “Weet je hoe je het anders zou kunnen doen?”, “Kun je me vertellen hoe je het wel zou willen?” zijn vragen die hierbij kunnen helpen.

Of is je generator kind gefrustreerd omdat hij/zij te veel “ja” zegt als ze eigenlijk “nee” voelen? Een generator kind kan snel een pleaser worden als ze niet naar hun sacrale “nee” durven te luisteren. Probeer je kind in te laten zien dat ja zeggen als je nee voelt nooit het resultaat geeft wat ze eigenlijk wensen, namelijk een gevoel van voldoening en vreugde. Het zal eerder frustratie opleveren. Dus nee leren zeggen is heel belangrijk voor een generator kind.

Soms kan het ook zijn dat de frustratie ontstaat doordat je kind niet wacht om ergens op te reageren maar zelf van alles probeert te initiëren of te forceren. Het voelt vaak geforceerd als een generator niet wacht tot het leven naar ze toekomt. En deze geforceerde energie leidt vaak tot frustratie. Leer je kind te wachten als er niks is waar ze op kunnen reageren. Er verschijnt vanzelf iets, door een uitnodiging, iets wat ze lezen, zien of horen etc. Je kunt dit vaak heel mooi zien als een kind zich verveelt. Je kunt als ouder allerlei ideeën aandragen waar ze op kunnen reageren. Soms is er niets waar hun motor van aangaat. Laat ze dan gerust wachten en zich vervelen en observeer eens wat er gebeurt. Meestal komt er vanzelf iets naar ze toe waar ze ineens van in de actie schieten.

Het generator kind en voldoening

Het sacrale centrum is het centrum waar je levensenergie zit. Je levensenergie is ook je bron van levensvreugde. Als je generator motor lekker loopt dan ontvang je veel levensvreugde uit de dingen waar je motor van aangaat en geeft dit een enorm gevoel van voldoening.

Als je generator kind leert wachten op dingen waar ze op kunnen reageren en ze volgen daarin hun buik respons dan volgt vaak dit gevoel van voldoening en tevredenheid. Dit kan net zo goed komen doordat ze een “nee” voelen en dit eerlijk uiten.

Je generator kind en slaap

De sacrale motor van generator kinderen vult zich elke nacht met energie zodat ze in de ochtend met een volle motor weer klaar zijn voor de dag. Het is belangrijk dat ze deze fysieke energie ook echt gebruiken voordat ze ‘s avonds weer gaan slapen. Als de energietank nog niet leeg is dan is het lastig voor een generator kind om in slaap te vallen.

Je kunt dus ‘s avonds nog een partijtje stoeien met je kind of nog een avondwandelingetje maken als dit nodig is. Probeer hier meer rekening mee te houden dan met vaste bedtijden. Als de motor leeg is slaapt een generator kind veel dieper en kunnen ze in de nacht ook weer goed opladen.

Soms kan te weinig beweging meespelen in adhd-klachten bij kinderen. Doordat ze hun energie niet goed gebruiken, slapen ze ook veel minder goed en dit kan invloed hebben op de hormoonspiegels in de hersenen. Is je generator kind erg druk of (mentaal) uit balans, kijk dan eens wat het doet als je je kind stimuleert om veel meer te bewegen. School en schermen (ipad, tv, telefoon, computers) zijn hierin vaak de boosdoeners voor generator kinderen, omdat ze hen van gezonde beweging afhouden. Probeer dus je generator kind echt te stimuleren om te bewegen, dmv sport of buiten spelen. 

Het generator kind met emotionele autoriteit

Generators kunnen een sacrale of een emotionele autoriteit hebben. Dit staat aangegeven bij de beschrijving van je chart. In de bodygraph is de driehoek helemaal rechts dan ingekleurd. Dit is het solar plexus center of het emotionele centrum in Human Design. Wat betekent dat in de praktijk? 

Het verschil tussen een sacrale generator en een emotioneel gedefinieerde generator: voor beide geldt dat de sacrala motor centraal staat en dat je pas een beslissing neem als je een duidelijke ‘ja’ voelt. Voor emotionele generators komt daarbij dat naast de sacrale motor die ergens op reageert er ook sprake is van een altijd aanwezig emotioneel gevoelsproces. Daarom is het belangrijk voor emotionele generator kinderen om het emotionele proces wat aan een beslissing verbonden is eerst af te wachten voordat ze een beslissing kunnen nemen. Hun buikrespons kan namelijk enorm varieren, afhankelijk van de emotionele bui op dat moment. In onze tijd krijgen kinderen steeds minder tijd en staat er steeds meer druk op het nemen van beslissingen. ‘Je tijd nemen’ kan erg lastig zijn voor mensen, en dus ook voor kinderen, met een emotionele autoriteit.

Emotionele generator kinderen hebben altijd emotionele ups en downs. Het is essentieel om te wachten tot de emotionele golf is doorlopen en je een dag later (of een week later) ook nog een ja voelt, of een nee. Dus bij emotioneel gedefinieerde generators is het behulpzaam om ja/nee vragen een dag later, of een week later nog eens te stellen. Zo kunnen ze zelf voelen of de ja nog steeds een ja is. Voor ouders met kinderen die een emotionele autoriteit hebben is het belangijk om hun kinderen tijd te geven en ze niet te pushen om een beslissing te nemen. Het begint al met het besef dat je kind emotioneel gedefinieerd is en dus tijd nodig heeft voor beslissingen. Zie dit ook in je kind en geef je kind ook die tijd, ook al heb jij als ouder misschien haast. Vaak ontstaat er na verloop van tijd vanzelf duidelijkheid over wat het beste voor ze voelt.

Leer deze kinderen dus om een nachtje te slapen over beslissingen als dat kan. Het zijn geen impulsieve, snelle beslissers. Als er niet veel tijd is, kunnen ze wel altijd terugvallen op hun buikrespons in het moment. 

Het verschil: Manifesting Generator Kinderen

Manifesting generators hebben net als generators een ingekleurd sacraal centrum. Dit is de motor die aangaat bij de voor hen juiste dingen. De dingen waar hun “gut” of “buik” positief op reageert. Daarnaast is bij Manifesting generators het keelcentrum verbonden aan een motorcentrum waardoor ze sneller in de actie kunnen komen (dit maakt ze tot een manifesting generator).

Initiëren en druk bezig zijn

Manifesting generators hebben kwaliteiten van zowel de generator als de manifestor maar als type horen ze bij de generators. Vaak zijn manifesting generators geconditioneerd om als manifestors te initiëren, vanwege hun snelheid en de verbinding met hun keel, maar dit levert vaak veel frustratie op omdat ze energetisch gemaakt zijn om te wachten en te reageren op het leven. Hierdoor initiëren ze regelmatig te snel en pakt het niet uit zoals verwacht.

Manifesting generators zijn vaak manusjes van alles met veel verschillende interesses. Deze afwisseling hoort bij ze. Ze zijn hier om het leven volledig te leven, vaak met veel afwisseling en snelheid. Een manifesting generator in balans werkt als een generator maar met het voordeel dat ze sneller door dingen heen kunnen bewegen. Je zou manifesting generators kunnen zien als de benzine motoren en de pure generators als de diesel motoren op deze wereld.

Waarom afwisseling belangrijk is voor MG

Manifesting generator kinderen hebben vaak meer afwisseling nodig in routines, speelgoed en activiteiten. Het is belangrijk dat ze hun energie elke dag kwijt kunnen en veel verschillende dingen kunnen doen op een dag.

Manifesting generator kinderen zoeken vaak naar snellere en efficiëntere manieren om dingen te doen en experimenteren hier graag mee. Misschien zijn ze met meerdere projecten bezig en bewegen ze van het een naar het ander. Soms kunnen ze in deze zoektocht naar efficiëntere manieren stapjes overslaan of belangrijke dingen vergeten. Dit hoort vaak bij het leerproces.

Manifesting generator kinderen zijn vaak het meest actief en druk. Ze kunnen sneller verveeld raken als er te weinig afwisseling is. Ze wisselen vaak van hobbies en interesses. Juist het proeven aan veel verschillende activiteiten is heel leerzaam voor ze. Zo ontdekken ze hun interesses, ook voor later. Het doel is niet dat ze alles afmaken. Wacht daarom met het maken van grote investeringen als ze net met iets nieuws beginnen.

Als je manifesting generator kind ergens mee wil stoppen check dan altijd even met sacrale ja/nee vragen of ze om de juiste redenen willen stoppen en niet omdat ze gefrustreerd zijn dat iets ze nog niet gelukt is of dat er iets anders meespeelt. Soms moeten ze even door een plateau heen.

Manifesting generators worden snel geconditioneerd om alles af te moeten maken omdat dit “zo hoort” en niet te luisteren naar hun strategie en autoriteit. Dit kan veel frustratie en boosheid geven.

Manifesting generators op school

Op school heeft een manifesting generator kind waarschijnlijk veel interesses en zullen ze ook regelmatig van richting veranderen. Ze zullen soms ook te snel door dingen heen bewegen en stappen overslaan die later gecorrigeerd moeten worden. Dit is hoe ze leren. Ze leren waar ze wel en niet stappen over kunnen slaan en hoe ze efficiënter kunnen werken.

Manifesting generator kinderen kunnen moeite hebben met het maken van huiswerk, zeker als ze niet genoeg beweging hebben gehad op een dag. Ze zullen meer afwisseling nodig hebben. Je kunt ze als ouder helpen om hierin te ontdekken wat het beste voor ze werkt.

Op werkvlak zullen manifesting generators vaak verschillende dingen proberen. Hier is afwisseling vaak ook weer een belangrijk ingrediënt, zodat het werk niet saai wordt. Kijk er als ouder ook niet van op als je manifesting generator kind later een paar keer een studie-of carrièreswitch maakt. Alle puzzelstukjes worden vaak onderdeel van een mooie puzzel!

Gezinsreading

Wil je meer inzicht in de dynamiek in je gezin en in de verschillen tussen de gezinsleden onderling en hoe je je kinderen beter kunt begeleiden? Een gezinsreading kan je heel veel meer inzicht geven waar je direct praktisch mee aan de slag kunt waardoor je veel meer rust en vertrouwen gaat voelen in je ouderschap ook in je kinderen.

LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Facebook

Op de hoogte blijven?

Human Design voor ouders en kinderen. Maandelijks nieuwe inspiratie voor jouw gezin en ouderschap.