Voor bewuste ouders

Verdiepende cursus Human Design voor ouders
Data: 7, 14, 28 mei + 4, 18 juni

Leven zoals je bedoeld bent

Wat is leven zoals je bedoeld bent? Hoe ontdek je dat? De meeste volwassenen gaan op latere leeftijd op zoek naar zichzelf, naar wat ze nu echt willen met hun leven. De verwijdering van onszelf begint vaak al jong, alleen beseffen we dat vaak niet. We leren vanaf de geboorte van ouders, familie, leraren, kerk, school en maatschappij wat we moeten doen en laten en wat en hoe we moeten denken. Er wordt over het algemeen nog steeds weinig rekening gehouden met de wezenlijke uniekheid van ieder kind. Ook al willen veel scholen en ouders dat wel. Onbewust conditioneren alle ouders hun kind, omdat de uniekheid vaak niet herkend en gezien wordt op de plek waar je hem moet zoeken. Human Design helpt je daarbij en laat je zien wie je in essentie bent als uniek individueel bewustzijn. Als je het design van jezelf en je kind leert kennen, heb je direct een handleiding over hoe je het allerbeste met je kind (en jezelf) kunt om gaan. 

De blauwdruk

Simpelweg gaat het erom dat jij je kind leert kennen en begrijpen en het kind dus makkelijker zichzelf kan zijn. En dat het leert hoe het beslissingen kan maken vanuit zichzelf, en niet vanuit de ander of verwachtingen van buitenaf. Human Design geeft je die handleiding in blauwdruk waarmee je jezelf en je kind(eren) kunt leren kennen. Net zoals het de bedoeling is van google maps om je de weg te wijzen naar je bestemming, kan jouw HD kaart zo’n functie hebben voor je leven. In ons gezin was het levensveranderend om deze kaart te leren lezen en vooral om alles wat we ontdekten op die reis toe te passen in de praktijk van alledaagse situaties. Om vervolgens te zien hoe wij onze relatie met onze kinderen, met elkaar en met het leven. zagen veranderen.  

Van hoofd naar praktijk

We leven in een wereld waarin hoofdkennis een hele grote plek krijgt. Maar hoofdkennis moet praktisch worden, anders is het niet veel meer dan dat. Deze cursus gaat over het toepassen van wat je leert. Over hoe je anders met je kinderen om kunt gaan in de praktijk zodat ze gelukkiger, vrolijker en vrijer worden. En voor jou als ouder hetzelfde. We ontdekken dit allemaal aan de hand van jullie eigen unieke Human Design chart. 

 

Human Design is voor kinderen

De grondlegger van HD (Ra Uru Hu) heeft vaak gezegd dat Human Design voor kinderen bedoeld is. En hij zei dat omdat het leven van wie je bent, al heel vroeg zou moeten beginnen. Het is aan ons als ouders om onze kinderen te begeleiden bij hun ontwikkeling als uniek bewustzijn op deze aarde. En hoe simpel het misschien ook klinkt, in de praktijk zul je merken dat onze eigen drang tot conditionering en controle vaak door alle kieren en gaten heen glipt. Het mooie is dat dit ook weer een uitnodiging is om jezelf op nieuwe lagen te leren kennen en het verloren kind in jezelf op te sporen en te bevrijden.  

 

Wat ga je leren?

 

Met deze cursus ga je leren hoe je op een nieuwe manier met je kind (en ook met jezelf) kunt omgaan. Je krijgt  alle kennis die je nodig hebt via onze werkboeken en lesmateriaal en via de online sessies, maar de grote winst voor je ligt in de dagelijkse toepassing. Dat is ook waarom de pijler van deze cursus bestaat uit LIVE online sessies, waarin je met je HD kaart in de hand, ontdekt wie je kind als energetisch wezen is. En ook leer je je eigen design kennen. En we laten je zien hoe je deze kennis praktisch kunt toepassen.

– Je krijgt inzicht in hoe je kind omgaat met emoties.

– Je ontdekt hoe de energie huishouding van je kind werkt.

– Je kunt je kind begeleiden bij hun passende slaap/waak ritme.

– Je ontdekt hoe je kind beslissingen maakt op een voor hem/haar correcte manier.

– Je ontdekt hoe je kunt herkennen wanneer je kind uit balans is en hoe ze weer meer in balans komen.

– Je ontdekt waar de kracht van je kind ligt en wat hun specifieke talenten zijn.

– Je leert waar je kind het meest beïnvloedbaar is van buitenaf.

– Je ontdekt hoe en waarom eten nooit meer een strijd hoeft te zijn.

– Je leert of je kind gebaat is bij structuur (op verschillende gebieden) of juist niet.

– Je leert je eigen design kennen en hoe jouw design invloed heeft op je kinderen en op je ouderschap.

– Je ontdekt meer over de unieke wisselwerking tussen de designs van verschillende gezinsleden.

 – Je leert te werken met de eigenheid van elk kind.

Wat we geven:

Persoonlijk en uit de praktijk

Ik neem je mee op een ontdekkingstocht in het design van je kind(eren) en in die van jezelf. Ook als je al enigszinds bekend bent met je design zal deze cursus je weer nieuwe inzichten en handvatten geven omdat het voor ons altijd gaat over de toepassing in je dagelijkse leven. Als HD helemaal nieuw voor je is zal er een wereld voor je open gaan. 

5 live online sessies

We komen live via Zoom bij elkaar en duiken in het design van je kind(eren) en van jezelf. De cursus is zo opgebouwd dat we telkens een thema of onderdeel van je design en dat van je kind(eren) gaan ontdekken. Iedere sessie wordt opgenomen zodat je hem altijd kunt terugkijken. Eerdere deelnemers hebben het als zeer prettig ervaren dat ze de opname op eigen tijd kunnen terugkijken. Het is daarom niet erg als je er niet altijd live bij kunt zijn. In de telegram groep kun je dan zelf nog je vragen stellen of ervaringen delen.

fire-cropped-05343-600x604-1.jpg

online groep en lesmateriaal + 5 e-boeken

Je krijgt van ons voor elk thema een lesboek (5 in totaal) wat je stap voor stap meeneemt in de meest belangrijke elementen van het design van je kind(eren) en dat van jezelf. De boeken zijn speciaal toegespitst op ouders en kinderen. In de Telegram groep kun je je vragen en ervaringen delen met de mede cursisten en bieden we ondersteuning. Dit wordt door de deelnemers als heel leerzaam en inspirerend ervaren. 

Waarom ik deze cursus geef...

In 2018 ging ik samen met mijn man David en onze kinderen Joshua, Linde en Ize, op reis. We hadden al een jaar daarvoor besloten dat we ze uit het reguliere Nederlandse onderwijssysteem wilden halen. De jaren die volgden ontdekten wij met vallen en opstaan hoe we op een nieuwe manier met elkaar en met onszelf konden leven. We gingen unschoolen, homeschoolen en onze kinderen gingen met periodes ook naar kleine alternatieve scholen. In die jaren zijn we zeer intensief bezig geweest met ons eigen bewustwordingsproces en hebben we daarin veel met elkaar als gezin en met onze kinderen meegemaakt, geleerd en ontdekt. We wilen daarom niet alleen kennis overbrengen, maar vooral het leven met deze kennis in de praktijk met je delen.

Wat we ontdekten in ons eigen leven was dat dit veel verder gaat dan wat wij vaak met ons oog zien. We leerden hoe we onze kinderen veel meer als uniek individu konden benaderen en echt konden gaan begeleiden vanuit hun eigen design en dus in hun eigen leven en naar hun toekomst. Dit heeft een hele positieve uitwerking gehad op hen en op ons, dat we dit graag met jou delen in deze cusus. Met de hoop dat jij zelf ook een blijvende positieve verandering in je gezinsleven kunt meemaken. Wie je ook bent, waar je ook woont en in welke omstandigheden je ook zit.

Met deze cursus willen we je de tools geven en je stimuleren om dat proces te gaan leven met je kinderen. Zo gebruiken we in ons eigen gezinsleven onze designs als een dagelijkse bron van inspiratie om onszelf te ontwikkelen en elkaar te stimuleren. En dat is ook precies wat we aan je willen doorgeven in deze cursus. Zodat je met wat je leert, ook in je dagelijks leven aan de slag kunt gaan. Dan zal je zelf de verandering voor je ogen zien gebeuren. En dat is een ervaring die wij elk kind en elke ouder gunnen. 

Meest gestelde vragen

Er zijn veel waardevolle boeken over ouderschap waarin veel verschillende inzichten worden gedeeld. Het onderscheidende aan Human Design is dat het heel specifiek en afgestemd is op elk individueel kind. Het geeft je inzicht in de specifieke blauwdruk van je kind aan de hand van de geboortegegevens. Meer afgestemd kun je het dus niet krijgen. Onze maatschappij functioneert vooral vanuit het “one size fits all” principe, maar elk kind is anders en heeft ook een andere benadering nodig. In de Human Design cursus help ik je om deze op het kind afgestemde inzichten om te zetten in praktische handvatten voor de dagelijkse praktijk.

De focus van de cursus ligt vooral op het dichten van de vaak grote kloof tussen kennis en de praktijk. We leven in een maatschappij die vooral gericht is op mentale kennis. Soms kan ons hoofd al tevreden zijn met kennis terwijl de kennis (nog) niet geïntegreerd is in de praktijk. Voel en herken je de verschillende elementen uit je design al in je dagelijkse leven? Human Design wordt niet voor niets een experiment genoemd. Het gaat om het observeren van jezelf (en je kinderen) in de praktijk aan de hand van jullie blauwdruk. Vervolgens kun je met deze bewustwording dingen stap voor stap anders gaan doen.
Toen ik zelf Human Design ontdekte was ik erg onder de indruk van de inzichten die ik kreeg uit mijn chart. Maar het bleef lange tijd bij hoofd kennis. Ik kon het pas jaren later integreren in mijn leven doordat ik heel actief met mijn man David ben gaan observeren in ons dagelijkse leven. We merken keer op keer dat het delen van inzichten en ervaringen uit de praktijk ouders helpt om Human Design te integreren in hun leven. Dan kan HD stap voor stap je leven transformeren.

Nee. Het is bij Human Design vooral belangrijk dat je als ouder jezelf en je kinderen leert begrijpen aan de hand van jullie blauwdruk. Je kunt vervolgens veel gerichter je kind begeleiden om vanuit deze blauwdruk te leven. Afhankelijk van de interesse van je kind kun je ook inzichten met ze delen over hun Human Design. HD wordt vaak een “vrijbrief om jezelf te kunnen zijn” genoemd en het kan een kind enorm helpen om bepaalde aspecten van zichzelf te leren (her)kennen en te kunnen plaatsen. Dit geeft vaak een diepere zelf acceptatie en uiteindelijk zelfliefde. Dus ik denk dat gesprekken met je kind over zijn/haar design heel waardevol kunnen zijn. Maar volg daarin de openheid en interesse van je kind.

Ik heb de live sessies verdeeld over een periode van 3 maanden zodat er meer tijd is voor voorbereiding en integratie. Je krijgt voor elke live Zoom sessie een e-boek met informatie en reflectievragen. Hier ben je per e-boek ongeveer 2 uur mee bezig. Daarnaast zijn er 6 Zoom sessies van ongeveer 1,5 uur, waaronder een persoonlijke verdiepende sessie die we samen inplannen aan het einde van de cursus. De meeste ouders die de stof oppikken zullen echter direct met HD in de dagelijkse praktijk gaan werken. Afhankelijk van je eigen interesse kun je er zoveel als zo weinig mee bezig zijn als je zelf wilt. 

Je krijgt van elke Zoom sessie de opname en kunt deze ook op je eigen moment terugkijken. Als je vragen hebt naar aanleiding van een bepaald onderwerp kun je deze vragen stellen in de gezamenlijke Telegram groep waar we gezamenlijk van elkaar leren en ervaringen uitwisselen. Dit wordt als zeer waardevol ervaren.

De telegram groep is een waardevolle plek om met andere ouders uit te wisselen. Er ontstaan altijd mooie connecties. Tijdens de live sessies maken we ook altijd ruimte voor uitwisseling. Vaak krijg je als ouders ook veel inzichten van elkaar. Dat is een mooie toevoeging aan het maken van deze ontdekkingsreis met een groep. Je leert veel van elkaars ervaringen en inzichten.
Na de cursus wordt je uitgenodigd voor de verdiepingsgroep voor alle ouders die eerder de cursus hebben gevolgd. Hier wisselen we met elkaar ervaringen uit en deel ik zelf ook regelmatig inspirerende content. Op deze manier blijf je verbonden met andere ouders die ook met Human Design bezig zijn. 

De e-boeken die je krijgt belichten alle belangrijke onderdelen van de Human Design blauwdruk, specifiek afgestemd op ouders en kinderen. Je haalt hier zelf de inzichten uit die bij elk gezinslid horen (de reflectievragen helpen je hierbij). In de live sessies en de Telegram groep is er altijd ruimte voor gerichte vragen over een van je gezinsleden.

Voor een nog betere persoonlijke afstemming krijg je ook een 1 op 1 persoonlijke sessie zodat we daarin nog meer kunnen werken aan verdieping en integratie.

Het voordeel van deze opzet is dat je echt de opbouw van een Human Design blauwdruk leert kennen en ook andere mensen verder kunt helpen om hun blauwdruk te leren kennen als je dat zou willen. 

Aanmelden, data & info

Startdatum cursus is zondag 7 mei.

DATA: 7, 14, 28 mei,
  4, 18 juni
Zondagochtend 10.00 uur

5 live online sessies (opnames beschikbaar) toegespitst op ouders en kinderen.

Je leert alles over:
De 5 types
Strategie en autoriteit
De centra
De profielen
De verteringssystemen

En meer…

5 werkboeken voor persoonlijke studie en als naslagwerk.

en

Inspirerende besloten Telegram groep met andere ouders om samen uit te wisselen. Ook na de cursus actief met ouders die je al zijn voorgegaan. 

Cursus Human Design Ouders en Kinderen NU:

444 Inclusief BTW
  •  

Betaal 2x 244

244 Inclusief BTW
  •  

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is zowel voor mensen die nog nooit van Human Design hebben gehoord, als ook voor mensen die al het een en ander weten over hun design, maar voor wie het nog niet ‘geklikt’ is, of die nog niet merken dat ze hun kennis kunnen toepassen in de praktijk. 

De cursus is gemaakt voor de ouders, maar indirect natuurlijk voor de kinderen. Het is de bedoeling dat je je kind leert kennen, zien en begrijpen zoals het van zichzelf uit is, en dat je ook daarover met je kind in gesprek kunt gaan. Kinderen hoeven niet bij de cursus aanwezig te zijn. Maar als je tieners hebt die het interessant vinden, dan zijn ze natuurlijk van harte welkom om zelf ook aan te schuiven bij de online sessies.

5/5

Testimonials

5/5
Leen
IMG_2513.jpg

Het voelt als een cadeau aan mezelf en ons hele gezin dat we in deze cursus investeerden. De formule die Tryntsje en David aanbieden, is een hands on pakket waarmee je, gevoed door de theoretische achtergrond die ze geven en hun eigen ervaringen, de wijsheid van Human Design onmiddellijk in het dagdagelijkse leven kan toepassen en ermee experimenteren. Heel leuk welke gesprekken we de afgelopen weken hadden, mijn man en ik met elkaar, en ook met onze kinderen, over onze designs en hoe we die bij onszelf en elkaar herkennen. Ook heel wat Aha-momenten, bijvoorbeeld in het opmerken waar we onszelf sterk hebben laten conditioneren, of wij onze kinderen. Of in het eindelijk toelaten en omarmen van sommige van onze eigenschappen of die van elkaar, die we tot voorheen veroordeelden als ‘niet goed’. Deze weg is voor ons net begonnen, en we zijn heel dankbaar dat we hem met zo’n stevige basis kunnen verderzetten. Deze cursus heeft ons de handvaten gegeven om dit Human Design- experiment verder te integreren in ons leven en onze ontwikkeling.

Stefan
0365b304-a45e-4730-9b61-0f1fbf676d70.jpg

Ik heb deze cursus als zeer bruikbaar en erg leerzaam ervaren. Tryntsje voorziet je niet alleen van heel veel bruikbare kennis, maar ze geeft je ook de mogelijkheden om deze kennis toe te passen in het dagelijkse leven. Voor jezelf, maar zeker ook voor je rol als ouder. Een absolute aanrader!

Rachel
download-2.jpg

"De Human Design cursus bij Tryntsje was echt enorm leerzaam. Ik wist iets van de basics, maar Tryntsje's kennis en ervaring met HD heeft me echt geholpen meer verdieping te brengen in mijn kennis, maar vooral het echt proberen te leven vanuit mijn design.

Ook de groepsapp met medecursisten vond ik van grote toegevoegde waarde. Tryntsje stimuleerde ons om bijv beslissingen te nemen vanuit onze autoriteit, stelde reflectieve vragen en gaf ons observatieoefeningen. Het delen daarvan was echt verhelderend en ook vooral heel leuk. Het zorgde echt voor de verdiepende praktijk naast de wekelijkse bijeenkomsten.
De werkboeken zijn echt een naslagwerk aan het worden. Er valt steeds weer iets nieuws te ontdekken."

Sandra

Wat ben ik blij dat ik deze cursus gedaan heb. Ik had al wel eens wat over human design gehoord, maar nooit geweten dat dit zo'n tool for life zou zijn. Het heeft me veel eye-openers gegeven, veel inzichten maar vooral ook veel herkenning.
Bijvoorbeeld over de verschillen tussen mijn kinderen, wat voor de een werkt en voor de ander niet. We zijn allemaal uniek! Zo mooi om dat via deze cursus benadrukt te zien.

Veroni
download-3.jpg

Deze cursus is super waardevol. Vooral omdat het veel herkenning geeft, een hoop stukjes van de grote puzzel vallen in korte tijd op de juiste plek. Daarnaast heb ik zelf het idee dat het de bewustwording een boost geeft. Mij heeft het geholpen om echt meer in de overgave te leven. Dit blijf ik nog wel moeilijk vinden maar door me iedere keer bewust van mijn autoriteit en strategie te zijn, kan ik steeds meer het 'harde werk' principe loslaten. Dit is overigens een zeer sterke oude overtuiging die ik meekreeg in de opvoeding en het voelt dan telkens ook heel gek om niet zo hard te hoeven werken maar op de uitnodiging te mogen wachten. Door de heldere werkboeken en fijne meetings lukt het mij om op korte tijd een helder beeeld te vormen. Ik vind de voorbeelden en betrokkenheid van Tryntsje dan ook echt super helpend hierin. Ik heb steeds meer vertrouwen in dat de juiste dingen op de juiste tijd ontvouwen en dat het leven niet geforceerd hoeft te worden.

Dorien
1140050508.jpeg

Met de cursus van Tryntsje hebben wij als gezin stilgestaan bij ieders unieke design, ieders kenmerken. Dat gaf mooie gesprekken en (soms: moet dit nou weer) glimmende oogjes bij de kids van (h)erkenning. 'ja, hier word ik inderdaad blij van'.

Het is nu vooral DOEN van alles waar we over lazen in de werkboeken & uitwisselden in de appgroep. We hopen hiermee de kids een handreiking te geven om dichtbij zichzelf te mogen blijven. Dat ieders zijn centraal staat.

Maud
1562053902736.jpg

Het is veel informatie. Ik heb geleerd over hoe je het beste beslissingen kan nemen tot over hoe je het beste je maaltijden kan nuttigen, dat kan in een gezin behoorlijk uiteen lopen. Maar vooral mezelf weer een stukje beter leren kennen en dat is super waardevol!

Als je jezelf, je partner en je kids beter wilt leren begrijpen is deze cursus een echte aanrader!

Marijke
112620-OERSTERK-_11161-scaled-1-1024x1024-1.jpg

Zo mooi hoe dingen dan op zijn plek vallen. Mezelf, man en kinderen beter te leren kennen en op deze manier ook beter te kunnen begeleiden. Er valt nog zoveel te leren. Voor mij was deze cursus heel erg boeiend. Een mooie weg en proces dit. Heel verrijkend, dankjewel!

Kim
IMG_9222.jpg

Zo veel herkenning. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn gezin. Door de kennismaking met Human Design zijn er zoveel stukken op zijn plek gevallen. Van die “aha!” momentjes. Fijn om een persoonlijke gids te hebben! Al met al ben ik ontzettend blij dat ik aan de cursus met Trynstje heb deelgenomen. Zo veel liefde en inzet voor haar cursisten.”

Eva
42f5251b-1087-42de-9022-75b93cc721b8.jpg

Voor mij was deze cursus een grote verrijking. Je kan jezelf plots veel dieper begrijpen en ziet ook een heel andere dynamiek in je gezin tevoorschijn komen. Ook de relatie met mijn man heeft daar zijn vruchten van kunnen plukken.

De vlotte manier waarop Tryntsje het brengt is snel te gebruiken en herkenbaar voor je eigen dagelijks leven. Je kan er direct mee aan de slag. Ook dat we altijd vragen kunnen stellen is een grote meerwaarde.

Ik ben heel blij dat ik ja heb gezegd op deze cursus en Tryntsje heb mogen leren kennen. Ook het geschenk om mezelf weer beter te leren kennen en telkens weer een stapje dichter bij m'n ware zelf te komen.

Vragen?

Wil je wel mee doen, en heb je een vraag over deze cursus? Laat het mij even weten door me een mailtje te sturen of een berichtje via social media. We willen graag dat je er bij bent!

Voelen dat je Leeft
Voorstraat 3
4503BH Groede
Kvk nr:  69743681